SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả ủng hộ nhân dân Nhật Bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ban chấp hành Công đoàn Bộ KH&CN, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN đã ủng hộ ít nhất một ngày lương cho nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất và sóng thần gây ra ngày 11/3/2011.
  

Sau 12 ngày phát động (từ 18/3/2011), các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN đã khẩn trương vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ Viêt Nam và đã đóng góp ủng hộ được số tiền là: 526.350.227 đồng (Năm trăm hai mươi sáu triệu ba trăm năm mươi ngàn hai trăm hai bảy đồng).
Ngày 01/4/2011, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh và Chủ tịch Công đoàn Bộ Đặng Quang Huấn đã trao số tiền ủng hộ 526.350.227 đồng nêu trên cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.
Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản đã tiếp nhận và cảm ơn tấm lòng tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN đã giúp đỡ nhân dân Nhật Bản.
 
TN (Nguồn: Công đoàn Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả