SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả thử độc tính cấp và bán trường diễn của cao lá móng

Đề tài do các tác giả Trần Thị Oanh (Trường ĐH Dược Hà Nội), Nguyễn Trọng Thông, Trần Thị Giáng Hương (Trường ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của cao lá móng đến chức năng gan, thận và các cơ quan tạo máu trên thỏ trong và sau khi dùng liên tục 30 ngày.
Kết quả, về độc tính cấp diễn (độc tính xuất hiện trong vòng 24-36 giờ), cao lá móng theo đường uống gấp 200 lần liều dùng cho người, không có chuột nào chết nên không tính được LD50. Về độc tính bán trường diễn, trên cả 2 lô thỏ, một lô uống cao lá móng liều 2g/kg/ngày (tương đương liều dùng cho người) và một lô uống liều cao gấp 3 lần (6g/kg/ngày), liên tục trong 4 tuần, kết quả cho thấy: cả hai liều thuốc thử không gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng chung, trọng lượng của thỏ; không làm thay đổi kết quả các xét nghiệm đánh giá chức năng tạo máu (số lượng hồng cầu, hàm lượng hemoglobin, hematocrit, số lượng bạch cầu, công thức bạch cầu và số lượng tiểu cầu); không làm thay đổi kết quả các xét nghiệm đánh giá chức năng gan (AST, ALT, bilirubin toàn phần, albumin, cholesterol) và chức năng thận (creatinin); không làm thay đổi hàm lượng creatinin trong máu.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2009)

Các tin khác: