SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả phẫu thuật nối thông hồ lệ - mũi với ống Jones: một nghiên cứu 40 trường hợp

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thanh Nam, Lê Minh Thông thực hiện nghiên cứu phẫu thuật nối thông hồ lệ mũi với ống Jones silicones để giải quyết vấn đề chảy nước mắt cho bệnh nhân.

Nghiên cứu tiến hành với những bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt TP.HCM với triệu chứng chảy nước mắt và được chẩn đoán là tắc lệ quản ngang từ 2005-2007.
Kết quả cho thấy, tuổi mắc bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm tuổi từ 19-30. Nguyên nhân chủ yếu của tắc lệ quản trong nghiên cứu này là do chấn thương và thông lệ quản nhiều lần. Kết quả phẫu thuật, sau 1 tuần là 100%, sau 1 tháng là 92,5%, sau lần thăm khám cuối cùng (12 tháng) còn 30%. Biến chứng thường gặp nhất gây thất bại cho phẫu thuật là sự di chuyển của ống: mất ống và lệch ống.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 8/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả