SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nhân giống cây cọc rào (Jatropha curcas L.) bằng phương pháp giâm hom

Đề tài do TS. Phạm Văn Tuấn và tác giả Triệu Minh Đức (Trường ĐH Thành Tây) thực hiện nghiên cứu nhân giống cây cọc rào bằng phương pháp giâm hom.

Đề tài tiến hành với các loại hom thân, cành từ cây cọc rào 14-24 tháng tuổi; hom được xử lý bằng hormon ra rễ là IAA, IBA, NAA dạng bột có nồng độ khác nhau, được giâm trong nhà giâm hom bằng polyetylen hay giâm trực tiếp trên đất ngoài vườn ươm.

Theo đó, các loại hormon đều có tác dụng làm tăng tỷ lệ ra rễ, số rễ, chiều dài rễ, số lá trên hom so với đối chứng. Trong 3 loại hormon thì IBA cho tỷ lệ ra rễ cao nhất. IAA và IBA nồng độ 1,0% cho tỷ lệ ra rễ cao nhất; NAA cho tỷ lệ ra rễ cao nhất ở nồng độ 0,7%. Để đạt tỷ lệ ra rễ cao có thể giâm hom cọc rào từ tháng 3 đến tháng 5, giâm hom vào các tháng 11-2 hàng năm cho tỷ lệ ra rễ thấp. Hom thân cho tỷ lệ ra rễ cao hơn hom gốc và hom ngọn. Chiều dài hom 15cm hay hom có 4-5 mắt vừa cho tỷ lệ ra rễ cao vừa nâng cao được hệ số nhân hom. Giá thể tốt cho hom cọc rào ra rễ là 50% trấu + 50% đất vườn ươm hay 50% mùn cưa + 50% đất vườn ươm. Nhóm tác giả cũng khuyến nghị, với hom cây cọc rào để giâm hom có tỷ lệ ra rễ cao và hom có rễ khỏe cần giâm từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, sử dụng hom thân có chiều dài 15cm hay có 4-5 mắt. Hom được xử lý bằng IBA hay IAA dạng bột, nồng độ 1%, được giâm trong giá thể là hỗn hợp 50% mùn cưa + 50% đất vườn ươm hay 50% trấu + 50% đất vườn ươm.
 
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 9/2009)    

Các tin khác: