SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu về chế độ tưới cho cây thanh long qua mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Bình Thuận

Đề tài do TS. Đinh Vũ Thanh (Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn) thực hiện nghiên cứu chế độ tưới phù hợp cho cây thanh long ở vùng Bình Thuận trên cơ sở ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, qua đó đề xuất các công thức tưới thích hợp ứng với các giai đoạn phát triển cây thanh long…; xác định chỉ tiêu về tiết kiệm nước, tiết kiệm nhân công tưới và đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế như suất đầu tư và hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng rộng rãi mô hình…

Để nâng cao năng suất chất lượng quả thanh long, ngoài việc sử dụng giống tốt, bón phân chăm sóc đầy đủ còn cần yếu tố quan trọng là cung cấp đủ nước cho cây. Xác định chế độ tưới cho cây trồng là xác định lượng nước tưới mỗi lần, khoảng cách giữa các lần tưới, số lần tưới và tổng lượng nước tưới trong một vụ để đảm bảo đủ lượng nước cho cây phát triển tốt đồng thời tiết kiệm lượng nước, xác định kỹ thuật tưới hợp lý…
Nghiên cứu tiến hành với khu mô hình thí điểm được lựa chọn tại trang trại trồng thanh long của gia đình ông Ung Ngọc Hải (xã Hàn Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) với diện tích 3,44 ha, địa hình khá bằng phẳng…; cây trồng là giống thanh long Bình Thuận ruột trắng, vỏ đỏ gồm 2 loại cây 3 năm tuổi (đã cho thu hoạch) và cây 1 năm tuổi (năm 2006); nguồn nước tưới dẫn từ kênh chính của hồ chứa Ba Dầu, cách khu mô hình 7 km, bơm cấp vào ao chứa.
Kết quả cho thấy, cùng với chế độ chăm sóc như các khu đối chứng khác, cả hai loại cây thanh long 1 năm tuổi và 3 năm tuổi trong khu mô hình thí điểm đều phát triển tốt, không có biểu hiện thiếu nước. Lô cây 3 năm tuổi đã cho lứa quả trái vụ thu hoạch tháng 4 tháng 5/2007 với năng suất cao và chất lượng tốt, bình quân trên 40 quả/trụ, lượng quả trung bình 500-600g/quả, nhiều quả đạt 700g. Tiết kiệm nước tưới: với cách bình thường đang áp dụng trong trang trại, trung bình các tháng mùa khô lượng nước tưới cần dùng là 800-850m3/tháng, nếu sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt thì chỉ cần 300-350m3/tháng. Tiết kiệm nhân công tưới: trong điều kiện tưới bình thường, để tưới hết 2,12 ga (4 lô lắp thiết bị tưới nhỏ giọt) phải dùng 4 công lao động tưới trong 4 ngày, trong khi sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt chỉ cần 1 công trong 1 ngày.
Đề tài cũng đưa ra kiến nghị để tiến hành phổ biến, nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây thanh long như: cần phân tích so sánh lựa chọn các loại thiết bị của hệ thống tưới phù hợp với điều kiện làm việc của khu đồng ruộng trên cơ sở kỹ thuật và kinh tế; tiếp tục tiến hành theo dõi mô hình về một số yếu tố như tính ổn định, độ bền thiết bị và độ bền vững… của mô hình; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích thích hợp cho công tác chuyển giao, ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm nước cho các loại cây trồng.

LV (nguồn: Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, số 19/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả