SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu và sản xuất thử giống hoa cúc chùm CN20 (Chirysanthemum morifoliumpuma white)

Đề tài do 2 tác giả Nguyễn Thị Kim Lý và Lê Sỹ Dũng (viện Di truyền nông nghiệp I) thực hiện khảo sát và đánh giá tập đoàn giống hoa cúc chùm nhập nội từ Hà Lan bao gồm các chỉ tiêu như tỷ lệ ra rễ của cành giâm, thời gian sinh trưởng phát triển, chất lượng hoa và độ bền hoa cắt cũng như các đặc tính thực vật học của giống.

Nghiên cứu tiến hành với 7 giống cúc chùm (CC7, CC9, CC13, CC15, CC17, CC20, CC21), lấy CC21 đang được trồng phổ biến ngoài sản xuất làm giống đối chứng. Kết quả đánh giá và so sánh giống được tiến hành từ năm 2002-2004. Năm 2005-2006 tiến hành sản xuất thử mỗi năm 2 vụ hè thu và thu đông tại các hợp tác xã Tây Tựu, Phú Thượng, Quảng An, Minh Khai huyện Từ Liêm – Hà Nội và các cơ sở sản xuất thuộc một số tỉnh phía Bắc.
Theo đó, CN20 là giống hoa mới được đưa ra từ tập đoàn hoa cúc nhập nội của Hà Lan. Giống có đặc tính ổn định, sinh trưởng và phát triển tốt với chiều cao cây từ 70-90cm, thân cứng khoẻ, thời gian sinh trưởng từ 3-4 tháng, độ bền hoa cắt từ 12-14 ngày. Giống CN20 có giá trị kinh tế cao so với đối chứng CC21, tăng gấp 1,78-1,97 lần, được người sản xuất cũng như người tiêu dùng ưa chuộng. Đây là giống chủ lực được trồng chính vào 2 vụ thu và đông ở nước ta với diện tích năm 2006 là 15,8ha. Giống cúc CN20 đã được bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận là giống chính thức tháng 11/2007. Từ đó nhóm tác giả đưa ra đề nghị là cần mở rộng diện tích trồng cúc CN20 vào khu vực phía Nam và tiếp tục tuyển chọn các giống cúc mới cho sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, hướng tới xuất khẩu hoa trong tương lai.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả