SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu trồng và quản lý dinh dưỡng cho cây hoa đồng tiền trên hệ thống thủy canh hoàn lưu

Đề tài do các tác giả Bùi Quang Xuân, Nguyễn Hòa Bình (Viện Thổ nhưỡng nông hóa) thực hiện xác định biện pháp trồng và quản lý dinh dưỡng cho cây hoa đồng tiền trên hệ thống thủy canh hoàn lưu.

Kết quả, trong 3 chu kỳ bơm, chu kỳ bơm dung dịch dinh dưỡng 5 phút, ngừng hơn 120 phút giúp cho cây hoa đồng tiền sinh trưởng tốt nhất (trong điều kiện giá thể là mụn xơ dừa và đá bọt). Trong số 3 dung dịch dinh dưỡng tương đương nhau về các nguyên tố trung lượng, vi lượng và khác nhau về hàm lượng nguyên tố đa lượng, dung dịch dinh dưỡng 3 có lượng N, P2O5, K2O là 0,175, 0,099 và 0,424g/lít ở cả giai đoạn sinh trưởng thân lá và giai đoạn ra hoa, phát triển nhánh, thân lá cây sinh trưởng cũng như ra hoa tốt nhất. Càng gần tới thời kỳ hình thành hoa, cây tích lũy các chất dinh dưỡng NPK càng cao, trong đó đáng kể là N, Sau trồng 45 ngày, hàm lượng N trong thân lá tăng hơn 30%.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 1/2009)

Các tin khác: