SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm lâm học cây sỏi tía (Sapium discolor Champ Meull- Arg) ở khu vực Tây Nguyên

Đề tài do tác giả Nguyễn Danh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thực hiện.
Theo đó, cây sỏi tía là loài cây ưa sáng, sinh trưởng rất nhanh so với các loại cây lâm nghiệp khác. Chúng thường phân bố ở những khu rừng có độ tàn che thấp hoặc nơi bị tác động tiêu cực của con người (phá rừng làm nương rẫy, khai thác rừng bừa bãi dẫn đến rừng nghèo kiệt). Thích nghi với điều kiện khí hậu và đất đai tại tỉnh Gia Lai, đặc biệt là khu vực các huyện phía đông của tỉnh như MangYang, Kbang… Sỏi tía tái sinh rất mạnh, đặc biệt là tái sinh hạt rất tốt, vì vậy có thể thu hái hạt giống và gieo ươm tạo cây con phục vụ cho công tác trồng rừng. Tổ thành các loài cây cùng chung sống là những loài cây ưa sáng tiên phong, bên dưới tán rừng xuất hiện những loài chịu bóng tạm thời và cây chịu bóng, chúng tạo nên kiểu rừng tự nhiên thứ sinh. Giai đoạn đầu tổ thành còn đơn giản, nhưng về sau sẽ xuất hiện những loài cây khác góp phần làm đa dạng phong phú thảm thực vật rừng ở đây. Tác giả đề nghị chọn cây sỏi tía là loài cây làm giàu rừng đáp ứng mục đích kinh tế và môi trường. Giải pháp kỹ thuật thích hợp và xử lý thực bì và trồng theo băng hẹp ở các khu rừng nghèo kiệt hoặc trồng bổ sung vào những đám trống ở trong rừng. Sỏi tía có khả năng chịu hạn cao, tuy nhiên nếu trồng ở những nơi địa hình gần khe suối, bằng phẳng, tầng đất dày thì cây sinh trưởng nhanh hơn. Cây sỏi tía có thể trồng hỗn giao với các loại cây lâm nghiệp khác, với ưu điểm sinh trưởng nhanh, nó sẽ là cây hỗ trợ che bóng, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài cây trồng sinh trưởng tốt hơn.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 1/2010)

Các tin khác: