SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu khả năng thích nghi với điều kiện chăn nuôi nông hộ ở Bình Định của bò thịt Brahman (nhập từ Cu Ba)

Đề tài do ThS. Hoàng Văn Trường (trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền Trung) và Ts. Nguyễn Tiến Vởn (ĐH Nông lâm Huế) thực hiện nghiên cứu khả năng thích nghi với điều kiện chăn nuôi nông hộ ở Bình Định của bò thịt Brahman (nhập từ Cu Ba).

Nghiên cứu tiến hành với bò Brahman thuần nuôi trong nông hộ theo phương thức chăn thả có bổ sung thêm thức ăn tại chuồng, gồm 3 thế hệ: thế hệ gốc có 95 con cái sinh sản nhập từ Cu Ba năm 1997 (gọi là thế hệ P), thế hệ 1 (đời con) và thế hệ 2 (đời cháu) được sinh ra tại Bình Định.
Kết quả, về tốc độ phát triển, từ 95 bò cái sinh sản năm 2001 đến tháng 6/2007, số lượng đàn bò đã đạt 236 con, tăng 2,48 lần, tỷ lệ tăng bình quân là 22,8%/năm. Về khả năng sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng của bê Brahman từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi (thế hệ 1 và thế hệ 2) là tương đối cao (tăng trọng bình quân đạt 777,8 và 770 gam/con/ngày) cho thấy tiềm năng lớn trong việc sử dụng bò Brahman để tạo giống bò thịt cao sản ở Việt Nam. Về khả năng sinh sản, tuổi thành thục sinh dục của bò cái Brahman thế hệ P nuôi hậu bị tại Cu Ba và thế hệ 1 nuôi tại Bình Định là 28,2 và 27,1 tháng, khi khối lượng đạt 271,1-285 kg, tương đương với 65-68% khối lượng trưởng thành. Về khả năng kháng bệnh, tỷ lệ bò có biểu hiện chậm sinh cao ở hai năm đầu nuôi tại Bình Định, năm 2001 là 33,6%, năm 2002 là 13,3% và giảm hẳn qua các năm tiếp theo. Bệnh ký sinh trùng đường ruột có tỷ lệ nhiễm ở thế hệ P là 82,7%, thế hệ 1 là 87,8%...
Như vậy, khả năng sinh trưởng, sinh sản và sức đề kháng với một số bệnh thường gặp của bò Brahman nuôi trong điều kiện nông hộ đều tốt. Điều đó chứng tỏ giống này có khả năng thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi nông hộ tại Bình Định. Mặt khác khả năng làm mẹ tốt, nuôi con khéo, dễ đẻ và năng suất sữa khá của bò cái Brahman là thuận lợi lớn để thực hiện nhân giống thuần chủng tại chỗ giống bò này.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả