SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực y tế, thương mại bán lẻ, và môi trường

Đề tài: Khảo sát tỷ lệ dị tật bẩm sinh mắt tại bệnh viện Mắt TP.HCM và tuyến cơ sở
Chủ nhiệm đề tài: TS. BS. Lê Đỗ Thùy Lan
Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010

Đề tài: Phát triển thương mại bán lẻ trên địa bàn TP.HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Nguyễn Đông Phong
Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010
.
Đề tài: Nghiên cứu quy luật diễn biến chất lượng không khí từ số liệu quan trắc tại 9 trạm quan trắc không khí tự động và xây dựng bản đồ phân bố ô nhiễm cho TP.HCM
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Đình Tuấn,TS. Lê Hoàng Nghiêm
Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Tài nguyên & Môi trường TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả