SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực thủy sản, môi trường và khảo cổ học

Đề tài: Khai thác nguồn lợi cá ở huyện Cần Giờ và bước đầu nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài cá chìa vôi (Proteracanthus sarissophorus – Cantor, 1849)
Chủ nhiệm đề tài: CN. Thái Ngọc Trí
Cơ quan chủ trì: Trung tâm phát triển KH&CN Trẻ
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Đề tài: Khảo sát sự cố và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại TP.HCM
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lý Ngọc Minh 
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Đề tài: Điều tra khảo sát khảo cổ học phục vụ nhu cầu quy hoạch, xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ TP.HCM (giai đoạn 2006-2010)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hậu 
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả