SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực nông nghiệp và dược phẩm

Đề tài: nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau ăn lá và rau gia vị trên giá thể theo hướng công nghiệp
Chủ nghiệm đề tài: TS. Phạm Hữu Nhượng   
Cơ quan chủ trì: BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Đề tài: áp dụng phương pháp phân tích DNA để xác định nguồn gốc của các dược liệu và sản phẩm thuốc từ sâm, sâm bố chính và nghệ
Chủ nghiệm đề tài: PGS. TS. Trần Thu Hoa   
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Khoa học công nghệ Dược Sài Gòn (Sapharcen)
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả