SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực hóa học và môi trường

Đề tài:Thử nghiệm bổ sung sắc tố astaxanthin và canthaxanthin vào thức ăn cho cá chép Nhật (cá chép Koi – Cyprinus carpio)
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Thị Lan Chi
Cơ quan chủ trì: Chi nhánh phía Nam – Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Đề tài: Nghiên cứu tái chế photoresist phế thải làm phụ gia biến tính cao su nhựa kỹ thuật
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vương Quang Việt  
Cơ quan chủ trì: Viện Nhiệt đới Môi trường
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý, tận dụng bùn thải và nước tách bùn từ các nhà máy cấp nước của TP.HCM
Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Lâm Minh Triết, ThS. Nguyễn Ngọc Thiệp   
Cơ quan chủ trì: Viện Nước và Công nghệ môi trường
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả