SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực công nghệ vật liệu

Đề tài: nghiên cứu vật liệu, công nghệ chế tạo và lắp đặt túi mềm dự trữ nước từ hỗn hợp nhựa - cao su gia cường sợi phục vụ sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phùng Chí Sỹ, KS. Phạm Ngọc Lĩnh
Cơ quan chủ trì: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2009.

Đề tài: nghiên cứu chế tạo lớp phủ hợp kim trung gian lên sứ tụ điện trung thế
Chủ nhiệm đề tài: KS. Bùi Trọng Tài
Cơ quan chủ trì: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả