SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm

Thử nghiệm tạo một số dạng chế phẩm diệt muỗi truyền bệnh sốt rét và sốt xuất huyết từ dịch chiết lá và nhân hạt neem.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Văn Độ
Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học Nhiệt đới
Năm hoàn thành: 2012
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

Khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về khu hệ cá ở các vùng nước nội địa Tp.HCM

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Xuân Đồng
Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học Nhiệt đới
Năm hoàn thành: 2012
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

Nghiên cứu sản xuất sinh khối spirulina giàu selen hữu cơ để làm thuốc
Chủ nhiệm đề tài: ThS. DS. Lê Văn Lăng
Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Y Dược Tp.HCM
Năm hoàn thành: 2012
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả