SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y tế, công nghệ hóa học và kỹ thuật nông nghiệp

Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Võ Tấn Long
Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Chợ Rẫy
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Nghiên cứu quy trình ổn định gel và chiết tách Aloin từ lá lô hội (Alo vera L.)
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hạnh, ThS. Phan Nhật Minh
Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Hóa học
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Nghiên cứu chọn tạo giống phong lan hồ điệp (Phalaenopsis) thích nghi với điều kiện Tp.HCM
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Khắc Thịnh
Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất má phanh từ dầu vỏ hạt điều
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trịnh Văn Dũng
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Lọc hóa dầu - Đại học Bách khoa Tp.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả