SpStinet - vwpChiTiet

 

An Giang: Xây dựng mô hình sản xuất bắp rau đạt tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Chợ Mới

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh An Giang đã tổ chức nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình sản xuất bắp rau đạt tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Chợ Mới, An Giang”. Dự án do PGS.TS Nguyễn Thị Gương là chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ chủ trì.


Hình minh họa.

Sau 24 tháng thực hiện, Dự án đã nâng cao được kiến thức, trình độ quản lý của 31 hộ nông dân tham gia. Điều kiện cơ sở vật chất trong khu vực dự án được cải thiện đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Kỹ thuật canh tác tiên tiến, thân thiện môi trường được áp dụng. Môi trường không bị ô nhiễm hóa học, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu, không lưu tồn hóa chất, không nhiễm vi sinh vật gây bệnh. Năng suất bắp rau đạt 2,5 tấn/ha trong mùa khô, cao hơn so với năng suất bắp rau của nông dân ngoài dự án. Khu vực bắp rau vùng dự án canh tác với 10 ha được cấp chứng nhận GlobalGAP.

Hiệu quả kinh tế được phân tích cho thấy canh tác theo mô hình GlobalGAP lợi nhuận ròng 28,9 triệu/ha/vụ đạt cao hơn canh tác bình thường là 23,4 triệu/ha/vụ.

Thí nghiệm quản lý dinh dưỡng được thực hiện để bổ sung hoàn chỉnh quy trình canh tác bắp rau theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Kết quả thí nghiệm về quản lý dinh dưỡng cho thấy bón phân hữu cơ 5 tấn/ha kết hợp với phân vô cơ cân đối theo công thức 150- 60- 60 đạt năng suất cao có ý nghĩa so với chỉ bón phân vô cơ lượng N và P cao như nông dân.

Tuy đã được cấp chứng nhận, nhưng còn nhiều khó khăn trong duy trì và phát triển mở rộng vùng canh tác. Yếu tố quan trọng là sự hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu chưa đạt thỏa thuận với nông dân.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 9/2012)

Các tin khác: