SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y khoa và môi trường

Đề tài: nghiên cứu chế tạo điện cực tiếp đất
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Đình Hiến
Cơ quan chủ trì: Viện Nhiệt đới môi trường
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2008.

Đề tài: ứng dụng mô hình luồng khí vùng không gian giới hạn trong công trình kiến trúc và an toàn sức khỏe
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thị Bảy và PGS.TS Lê Quang Toại   
Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Đề tài: nghiên cứu ứng dụng tế bào vùng rìa giác mạc và bước đầu biệt hóa tế bào gốc máu cuống rốn người
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Công Toại, ThS. Phan Kim Ngọc   
Cơ quan chủ trì: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2010.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả