SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y học, chăn nuôi và công nghệ thông tin

Đề tài: Chọn lựa kháng sinh ban đầu trong điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện tại một số bệnh viện TP.HCM
Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Nguyễn Thanh Bảo, PGS.TS Cao Minh Nga
Cơ quan chủ trì: Đại học Y dược TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Đề tài: Xây dựng tiêu chuẩn giống cho ngành chăn nuôi heo tại TP.HCM

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Văn Chính, ThS. Nguyễn Ngọc Điền
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Quản lý và Kiểm định Giống cây trồng vật nuôi
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Đề tài: Dự báo nguồn nhân lực công nghệ thông tin của TP.HCM trong giai đoạn 2011-2020

Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Hào Thi
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ đào tạo Quản trị doanh nghiệp (BR&T), Khoa Quản lý công nghiệp, Đại học Bách khoa TP. HCM 
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả