SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y học

Đề tài: vai trò của tế bào diệt tự nhiên trên bệnh nhân nhiễm HIV
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trương Thị Xuân Liên, ThS. Trần Khiêm Hùng
Cơ quan chủ trì: Viện Pasteur TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Đề tài: đánh giá tình trạng nhiễm vi rút PRRS trên đàn heo sinh sản của TP.HCM, thiết lập quy trình phân biệt chủng vi rút PRRS thực địa và chủng vắc xin
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hải, ThS. Phan Xuân Thảo
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả