SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực công nghệ dược và kỹ thuật môi trường

Nghiên cứu xây dựng công thức và quy trình sản xuất viên nén bao phim Salbutamol 4 phóng thích kéo dài
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Hậu
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2012.

Hoàn thiện công nghệ - thiết bị chế tạo và phủ hợp kim trung gian lên sứ tụ bù trung thế năng suất 6.000 sản phẩm/năm
Chủ nhiệm dự án: ThS. Trần Đình Hiến
Cơ quan chủ trì: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2012.

Đánh giá hiệu quả điều trị của chế phẩm RUVINTAT trên bệnh nhân rối loạn chuyển hóa lipid
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thị Mộng Ngọc
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp. HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2012.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả