SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực cơ điện nông nghiệp, sản xuất dược liệu và môi trường

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ứng dụng máy bứt quả lạc tươi năng suất 0,5 tấn/giờ
Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Đức Công
Cơ quan chủ trì: Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Sản xuất thử nghiệm một số cao dược liệu phục vụ công nghiệp dược
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hạnh và KS. Lê Thị̣ Tuyết Anh
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Dược liệu miền Trung
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại công nghiệp – Áp dụng thử nghiệm tại một đơn vị sản xuất công nghiệp
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lý Ngọc Minh
Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường - Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM
Cơ quan quản lý: Bộ Công thương
Năm hoàn thành: 2011.
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả