SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực An toàn bức xạ, Hóa sinh và Cầu đường

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó với sự cố bức xạ trên địa bàn Tp.HCM
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thanh Lương
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Hoàn thiện công nghệ xử lý rác sinh hoạt sau phân loại để sản xuất phân hữu cơ thành phẩm
Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Trần Kim Quy
Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Hóa sinh ứng dụng
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Khảo sát điều tra, đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục lún sụp mặt đường trên địa bàn Tp.HCM
Chủ nhiệm đề tài: KS. Hà Ngọc Trường
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu đường cảng  
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
Năm hoàn thành: 2011.
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả