SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu họ Thầu dầu - Euphorbiaceae ở vùng núi đá vôi của khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên thuộc huyện Hữu Lung, Lạng Sơn.

Đề tài do tác giả Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Nghĩa Thìn (trường đại học KHTN Hà Nội) thực hiện nhằm giới thiệu bước đầu kết quả nghiên cứu họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) ở vùng núi đá vôi của Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên.

Qua việc thu thập, xử lý các mẫu vật và phân tích mẫu, xác định tên khoa học, xây dựng danh mục và đánh giá tính đa dạng, các tác giả đã xác định được 45 loài thuộc 27 chi, 20 tông và 4 phân họ của họ thầu dầu. Trong đó phân họ đa dạng nhất là phân họ Phyllanthoideae với 18 loài, 11 chi và 7 tông. Hai tông đa dạng nhất là Malloteae với 7 loài thuộc 2 chi và Glochidieae với 5 loài phụ thuộc 3 chi. Điều đáng chú ý, trong các loài nghiên cứu, có 3 loài là đặc hữu của Việt Nam: Alchornea petelotii Thin, Sauropus racemosus Beille và Phyllanthus dongmoensis Thin.

BH (Theo tạp chí sinh học, số1/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả