SpStinet - vwpChiTiet

 

An Giang: Phát triển đàn cá tra bố mẹ hậu bị tốt

Hội đồng KH&CN tỉnh An Giang vừa tổ chức nghiệm thu dự án “Phát triển đàn cá tra bố mẹ hậu bị tốt” do KS. Nguyễn Thị Ngọc Trinh làm chủ nhiệm, Trung tâm Giống thủy sản An Giang chủ trì. Dự án được thực hiện từ tháng 6.2009 đến tháng 6.2012.
 

Hình minh họa.

Mục tiêu của dự án là tạo đàn cá bố mẹ hậu bị tốt để cung cấp con giống có chất lượng cao nhằm hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm cá tra An Giang.

Dự án được thực hiện trên 3 quần đàn cá tra bố mẹ đang có ở Trung tâm gồm: cá của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, cá tự nhiên nhập về từ Campuchia, đàn cá tại chỗ của Trung tâm.

Kết quả, dự án đã xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học trong chọn giống cá tra bố mẹ chất lượng cao dựa trên tăng trưởng của 7 tổ hợp con giống thế hệ F1 từ 3 quần đàn cá bố mẹ nêu trên. Ba tổ hợp có ưu điểm vượt trội theo thứ tự là: (con cá cái của Viện Thủy sản II - đực Cam), (cá cái của Trung tâm Giồng thủy sản - cá đực Viện II ) và ( cá cái Viện II - cá đực Viện II).

Đề xuất của của nhóm nghiên cứu không chọn tổ hợp (cá cái của Viện II - cá đực của Viện II) để làm đàn cá hậu bị; bởi vì với phương pháp chọn lọc theo gia đình của Viện II thì tính biến dị trong di truyền ở thế hệ F2 sau này sẽ giảm và khả năng đồng huyết ở thế hệ sau sẽ cao. Do đó, đề nghị chọn 2 tổ hợp (con cá cái của Viện Thủy sản II - đực Cam), (cá cái của Trung tâm Giồng thủy sản - cá đực Viện II ).

Khi cung cấp giống cá bố mẹ hậu bị cho các cơ sở sản xuất nên theo công thức lai chéo giữa con đực của nhóm này với con cái của nhóm kia. Hình thành và phát tán đàn cá bố mẹ hậu bị 20.000 con có lý lịch rõ ràng, ngoại hình hoàn chỉnh, không đồng huyết, cận huyết.

Trên cơ sở của kết quả nghiên cứu, năm 2011, Trung tâm đã sản xuất được 3.600 con cá tra bố mẹ hậu bị với khối lượng bình quân 1.1 - 1.3 kg/con. Năm 2012, sản xuất đàn cá tra hậu bị với số lượng 17.500 con, khối lượng bình quân 1.1 - 1.2 kg/con. Hiện đã phát tán 5.600 cho 3 cơ sở sản xuất cá tra bột trong tỉnh. Riêng Trung tâm giữ lại 10.000 con cá hậu bị để phục vụ sản xuất và sẽ cung cấp tiếp 4.000 con cho các cơ sở sản xuất cá tra bột trong tỉnh có yêu cầu thay đổi đàn cá bố mẹ.

Dự án đã tư vấn cho 6 cơ sở sản xuất cá tra bột áp dụng theo tiêu chuẩn Global GAP. Xây dựng được 6 vệ tinh ương giống sử dụng cá tra bột chất lượng cao, tổng diện tích 19.25 ha với năng lực cung cấp hàng năm trên 350 triệu cá tra bột và 26.5 triệu cá tra giống.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 10/2012)

Các tin khác: