SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu chọn lọc duy trì độ thuần dòng bố mẹ lúa lai hai dòng

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Trâm, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Văn Quang, Lê Thị Khải Hoàn (ĐH Nông nghiệp Hà Nội), Đặng Văn Hùng (Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia) thực hiện nghiên cứu chọn lọc duy trì giống gốc, sản xuất siêu nguyên chủng và nguyên chủng các dòng bố mẹ lúa lai hai dòng.
Kết quả, đã xác định được trình tự chọn lọc có thể mang lại hiệu quả mong muốn như sau: vụ thứ 1: chọn bố mẹ đúng nguyên bản (chủ yếu chọn kiểu hình), chọn cây mẹ bất dục phấn hoàn toàn lai theo cặp, thu hạt tự thụ ở lúa chét; vụ thứ 2: nhân hạt chét thu trên cây mẹ, gieo và đánh giá con lai F1 tuyển chọn cặp bố mẹ có ưu thế lai cao, độ thuần kiểu hình tốt; vụ thứ 3: đánh giá ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục của dòng mẹ, bỏ dòng trượt ngưỡng; vụ thứ 4: nhân bố mẹ siêu nguyên chủng; vụ thứ 5: nhân bố mẹ nguyên chủng; vụ thứ 6: sản xuất hạt lai F1. Thực hiện trình tự này đảm bảo duy trì được tiềm năng ưu thế lai của tổ hợp, duy trì độ thuần, tính dục của bố mẹ.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 2+3/2011) 

Các tin khác: