SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu áp dụng thử nghiệm chế phẩm nấm rễ ECM dạng viên nang (alginate beads) cho cây con sao đen (hopea odorata)

Nghiên cứu và sử dụng các chế phẩm phân bón sinh học hiện nay đang là mối quan tâm của các nhà khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, để cải tạo đất đai. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả Nguyễn Minh Châu, Lê Quốc Huy (Trung tâm Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp) tiến hành nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm nấm rễ ECM dưới dạng viên nang; thử nghiệm một số dung dịch để bảo quản chế phẩm và đánh giá hiệu quả cộng sinh của chế phẩn dạng viên nang với cây sao đen trong vườn ươm và ngoài đồng ruộng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chế phẩm nấm rễ ECM dạng viên nang được tạo ra có tỷ lệ đồng nhất về vật liệu và kích cỡ viên (0,2-0,3cm), năng suất 1g sinh khối sợi nấm tinh khiết sản xuất được 100g chế phẩm ECM viên nang bằng kỹ thuật “tạo viên nang” trong dung dịch CaCl2 0,1M. Chế phẩm nấm rễ ECM được sản xuất dưới dạng nang có nhiều ưu điểm hơn các dạng khác, sợi nấm được bọc trong thể keo alginate nên có khả năng tránh được sự tấn công của các vi sinh vật khác. Chế phẩm ECM dạng nang được bảo quản tốt nhất trong CaCl2 0,1M ở 40C, trong điều kiện này sợi nấm được bọc alginate vẫn có thể tồn tại và phát triển tốt; nên sử dụng chế phẩm ECM dạng nang tố nhất trước 6 tháng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của chế phẩm. Sử dụng chế phẩm cho cây sao đen giai đoạn vườn ươm đã cho hiệu quả cộng sinh rất tốt thể hiện ở mức độ sinh trưởng, khả năng tăng cường hấp thụ nước, dinh dưỡng và muối khoáng, khả năng lôi kéo các vi sinh vật có ích trong đất tập trung gần vùng rễ, do đó nó không chỉ làm tăng chất lượng của cây con mà còn cải tạo đất. Chế phẩm ECM áp dụng cho vườn ươm và rừng trồng, bước đầu cho thấy, có tác dụng làm tăng sinh trưởng của cây chủ trong vườn ươm từ 250-280% so với đối chứng và 130-170% so với đối chứng ở rừng trồng.
HT (Theo Tạp Chí Nông nghiệp & Phát Triển Nông Nghiệp-số 18-T11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả