SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả mô hình chăm sóc và điều trị toàn diện cho người nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Kính, Trịnh Quân Huấn (Bộ Y tế) và các cộng sự thực hiện nhằm mô tả kết quả bước đầu công tác chăm sóc và hỗ trợ toàn diện cho người nhiễm HIV/AIDS tại tuyến quận, huyện và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng các dịch vụ.

Nghiên cứu tiến hành trên các khách hàng và người nhiễm HIV/AIDS nhận dịch vụ tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế (TTYT) quận Lê Chân trong thời gian từ 7/2004 đến 6/2007.
Kết quả cho thấy, về tổ chức triển khai mô hình tư vấn - chăm sóc - hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS toàn diện tại tuyến quận, sau khi tiếp nhận dự án Quỹ toàn cầu, TTYT quận Lê Chân đã tổ chức nhân sự và từng bước củng cố công tác chăm sóc hỗ trợ người nhiễm tại cộng đồng từ tháng 7/2004; các nhóm nòng cốt được thành lập bao gồm nhóm tư vấn viên (1 y sĩ, 2 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên), nhóm điều trị, cộng tác viên các phường và đồng đẳng viên; tổ chức khám sức khỏe cho bệnh nhân HIV/AIDS định kỳ hàng tuần vào thứ 3 và thứ 5 đã được TTYT quận triển khai từ tháng 3/2005, các hoạt động bao gồm khám bệnh, phân loại giai đoạn lâm sàng, kê đơn điều trị cấp tính, điều trị dự phòng bằng Cotrimoxazole…; các hoạt động y tế quận được liên kết chặt chẽ với công tác chăm sóc người nhiễm tại gia đình thông qua mạng lưới đồng đẳng viên…
Như vậy, những kết quả ban đầu khẳng định là tuyến quận, huyện có đầy đủ khả năng trong việc quản lý và điều trị HIV/AIDS bao gồm cả điều trị ARV và một lần nữa cho thấy vai trò trọng tâm của tuyến quận, huyện trong việc tổ chức triển khai hoạt động tư vấn, chăm sóc - hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại Thành phố Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền, cam kết của lãnh đạo TTYT quận và sự nhiệt tình của nhóm nòng cốt quyết định sự thành công của công tác tư vấn, chăm sóc và điều trị.
Các hướng dẫn tổ chức thực hiện mang tính chuẩn quốc gia, đơn giản và dễ thực hiện đã tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để triển khai công tác chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại cộng đồng.
Nâng cao năng lực chuyên môn cũng như điều hành và tổ chức quản lý về chăm sóc, hỗ trợ cho TTYT quận và các phường góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.
Việc theo dõi và giám sát chặt chẽ, thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, tuyến Trung ương và tuyến tỉnh là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả