SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan không phẫu thuật tại BV ĐH Y Hà Nội

Nhóm tác giả Lê Văn Quảng, Hoàng Mạnh Thắng (BV ĐH Y Hà Nội) thực hiện nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) không phẫu thuật trên 51 bệnh nhân tại khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, bệnh viện ĐH Y Hà Nội từ tháng 1/2010 đến tháng 4/2013.

Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) là dạng ung thư gan nguyên phát với khối u ác tính hình thành và phát triển từ tế bào gan. Ở Việt Nam, HCC là loại ung thư khá phổ biến. Hiện nay, phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật, song một số bệnh nhân ung thư gan tiến triển không còn chỉ định phẫu thuật. Nghiên cứu  tiến hành dựa trên hệ thống phân loại ung thư gan Barcelona (BCLC), trong đó phương pháp điều trị và nồng độ AFP là các yếu tố có liên quan chặt chẽ đến thời gian sống thêm sau điều trị.

Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu. Kết quả cho thấy, độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 59,8, bệnh gặp nhiều ở nam hơn nữ với tỷ lệ nam/nữ là 4,67. Kích thước khối u trung bình trong khoảng 3,66 - 13,12 cm. Trong tổng số bệnh nhân, 49% có huyết khối tĩnh mạch cửa, 80,4% có AFP tăng trên 20 ng/m và 84,3% có HbsAg dương tính. Thời gian sống thêm của bệnh nhân trung bình là 9,18 tháng.

TN  (nguồn: TC Y học Thực hành, số 5/2014)

Các tin khác: