SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả điều trị gãy phức tạp hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy chốt ngang kiểu Sign có mở ổ gãy

Đề tài do các tác giả Vũ Văn Khoa (Bệnh viện Việt Đức, trường Cao đẳng Y Hà Nội), Nguyễn Mạnh Khánh, Ngô Văn Toàn, Nguyễn Xuân Thùy (Bệnh viện Việt Đức) thực hiện nhằm đánh giá kết quả điều trị gãy phức tạp hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt ngang kiểu Sign có mở ổ gãy; nhận xét các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.

Nghiên cứu tiến hành với 40 bệnh nhân gãy phức tạp hai xương cẳng chân kín, hở độ I, độ II theo phân loại Gustilo được điều trị theo phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt ngang kiểu Sign có mở ổ gãy tại bệnh viện Việt Đức từ 1/2004-10/2006.
Kết quả chung sau mổ dựa theo thang điểm của Roy-Sanders: tốt 67,5%, khá 30%, trung bình 2,5%, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ 5%; sau mổ từ 9-24 tuần có 92,5% bệnh nhân đi lại không cần sự hỗ trợ của nạng, bệnh nhân đi lại không cần trợ đỡ sau trung bình 3,6 tháng. Thời gian liền xương 1 ổ gãy trung bình là 8,5 tháng, liền xương 2 ổ gãy trung bình là 15,2 tháng.
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị gồm có tuổi (tuổi càng cao khả năng phục hồi sau mổ và liền xương càng kém); các tổn thương phối hợp (nhóm có tổn thương phối hợp cho kết quả điều trị kém hơn); mức độ gãy hở ảnh hưởng đến kết quả điều trị (tổn thương gãy hở càng nặng, kết quả điều trị càng kém); mức độ gãy phức tạp theo phân loại AO càng nặng thì khả năng phục hồi càng kém (loại C1 có 5 bệnh nhân thì kết quả tốt là 5, loại C2 có 18 bệnh nhân thì kết quả tốt là 13, 5 khá, loại C3 có 17 bệnh nhân thì chỉ có 9 tốt còn 7 khá và 1 trung bình); gãy càng phức tạp, thời gian liền xương càng kéo dài.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả