SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả điều trị cắt ruột thừa nội soi bằng kỹ thuật 2 trô ca

Đề tài do các tác giả Phạm Anh Vũ, Phạm Như Hiệp, Hồ Hữu Thiện, Lê Dũng Trí, Phan Hải Thanh, Tô Văn Tánh, Mai Văn Mười thực hiện nhằm tìm hiểu về chỉ định và một số yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật cắt ruột thừa nội soi 2 trô ca tại Bệnh viện Trung ương Huế; đánh giá kết quả của phẫu thuật cắt ruột thừa qua nội soi kỹ thuật 2 trô ca.

Cắt ruột thừa nội soi bằng kỹ thuật 2 trô ca là một phương pháp cải tiến (10 mm ở rốn và 5 mm hoặc 3 mm ở hố chậu trái) được áp dụng khá phổ biến. Đây là kỹ thuật không sử dụng các loại dụng cụ hỗ trợ như dao siêu âm, thòng lọng (loop), Endo GIA… mà chỉ sử dụng 1 dụng cụ thắt gốc ruột thừa theo quy tắc thẳng hàng.
Nghiên cứu tiến hành từ tháng 2/2007 – 7/2007 với 86 bệnh nhân tuổi từ 5 – 75 được chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi theo kỹ thuật 2 trô ca.
Kết quả, phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi với 2 trô ca bước đầu cho thấy an toàn, thẩm mỹ và hiệu quả trong chỉ định cho ruột thừa viêm chưa có biến chứng không nằm sau manh tràng - hồi tràng - dưới thanh mạc hoặc quá dính. Thời gian phẫu thuật trung bình 25 ± 11 phút, tuy có lâu hơn một cách có ý nghĩa so với mổ 3 trô ca kinh điển nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu của phẫu thuật nội soi. Chỉ có 1 bệnh nhân (1,2%) có biến chứng dò mỏm ruột thừa sau mổ, 7% số bệnh nhân phải đặt thêm trô ca thứ 3 để thuận lợi cho việc phẫu thuật mà vẫn bảo đảm kỹ thuật mổ nội soi, 91,8% phẫu thuật nội soi 2 trô ca thành công, không có trường hợp nào phải chuyển mổ mở, chứng tỏ giá trị của phương pháp, đặc biệt là trên những bệnh nhân có ruột thừa viêm không có biến chứng ở vị trí bình thường. Kỹ thuật cắt chỉ theo quy tắc thẳng hàng mặc dù khó thực hiện khi mới tiến hành phẫu thuật với 2 trô ca nhưng khi phẫu thuật viên đã có kinh nghiệm thì việc thực hiện cũng sẽ dễ dàng giống như cắt ruột thừa 3 trô ca.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả