SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả chọn tạo giống ngô lai LVN 145

Đề tài do các tác giả Bùi Mạnh Cường, Ngô Hữu Tình (Viện Nghiên cứu ngô), Khuất Hữu Trung (Viện Di truyền Nông nghiệp) thực hiện nhằm tìm ra và xác định những tổ hợp giống ngô lai có triển vọng về năng suất, khả năng chống hạn, chống bệnh tốt… từ một số dòng ngô thuần (hay còn gọi là dòng ngô đơn bội kép) đã được tạo ra bằng kỹ thuật nuối cấy bao phấn.

Nghiên cứu tiến hành với thí nghiệm lai đỉnh giữa 8 dòng ngô thuần C49N, C50N, C51N, C54N, C56N, C121NM C156N (được tạo ra từ kỹ thuật nuôi cấy bao phấn giai đoạn 1999-2001) và C157N với dòng VNL38 (là dòng thuần được rút ra từ giống ngô lai Cargill 777).
Kết quả chọn tạo cho thấy, LVN145 (tổ hợp F145) là giống ngô lai sử dụng công nghệ nuôi cấy bao phấn đưa ra sản xuất đầu tiên của Việt Nam (dòng C156N có nguồn gốc từ nuôi cấy bao phấn thế hệ F1 của tổ hợp (DF1 x DF2) x Xiêm Sông Bôi được sử dụng làm bố của giống ngô lai LVN145). Giống ngô lai LVN145 có năng suất cao, ổn định, khả năng chống hạn, bệnh tốt, nhất là bệnh khô vằn. LVN145 thích ứng tương đối rộng ở các vùng sinh thái phía Bắc và có khả năng mở rộng diện tích trong sản xuất (giống ngô lai LVN145 đã được công nhận giống cây trồng mới theo quyết định số 2881 QĐ/BNN-TT ngày 2/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông thôn).
LV (nguồn: Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông thôn số 19/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả