SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả bước đầu nghiên cứu laser bán dẫn công suất thấp trong điều trị gãy xương

Nhóm nghiên cứu Trịnh Trần Hồng Duyên, Trần Minh Thái (Phòng thí nghiệm Công nghệ Laser – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) thực hiện khảo sát việc tái tạo xương bị gãy trên chó trưởng thành khi chiếu bằng laser bán dẫn công suất thấp vì xương của chúng đủ lớn và có nhiều điểm tương đồng với xương chân, xương tay ở người.

Thông qua các kết quả X-quang và việc theo dõi vùng mô mềm xung quanh nơi bị gãy của từng con cho thấy vị trí gãy ban đầu và vùng mô mềm xung quanh hồi phục nhanh và tốt hơn khi đem so sánh với các con chó trong nhóm đối chứng.

Điều này cho thấy, việc sử dụng laser bán dẫn công suất thấp do hiệu ứng hai bước sóng đồng thời 780nm và 940nm tạo nên, tác động trực tiếp lên vùng xương bị gãy trên chó đã đem lại kết quả tích cực trong điều trị gãy xương với thời gian ngắn (21 ngày). Phương thức điều trị đơn giản, phục hồi nhanh hơn so với quá trình lành xương tự nhiên trên chó (6 tuần).

Kết quả điều trị gãy xương của chân chó bằng laser bán dẫn công suất thấp sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu điều trị các dạng gãy xương chân, xương tay ở người bằng laser bán dẫn công suất thấp.
LV (nguồn: Hội nghị Khoa học trẻ ĐHQG-HCM lần 1)

Các tin khác: