SpStinet - vwpChiTiet

 

An Giang: Nghiệm thu hệ thống năng lượng mặt trời để tạo nước nóng sinh hoạt cho bệnh viện với quy mô 6.000 lít/ngày

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh An Giang đã tổ chức nghiệm thu việc thực hiện mô hình Ứng dụng hệ thống năng lượng mặt trời để tạo nước nóng sinh hoạt cho bệnh viện với quy mô 6.000 lít/ngày do Công ty Cổ phần bệnh viện Hạnh Phúc thực hiện và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang là đơn vị tư vấn, với sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp KH&CN của Sở KH&CN.
Mô hình được thực hiện với mục đích góp phần tiết giảm điện năng, giảm tác hại đến môi trường; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh và đây là mô hình đầu tiên được áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của mô hình: giảm chi phí điện phải chi trả hàng tháng và làm tăng lợi nhuận cho bệnh viện, nâng cao khả năng cạnh tranh giá cả so với các bệnh viện ngoài công lập trong và ngoài tỉnh, hiệu quả về xã hội là tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo hợp lý để mang lại hiệu quả cao nhất, giảm phụ tải điện lưới trong giờ cao điểm, hiệu quả về môi trường là đổi mới công nghệ theo hướng tận dụng nguồn năng lượng xanh, hạn chế sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là tài nguyên không tái tạo…
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 6/2012)

Các tin khác: