SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả ban đầu nút tắc hoàn toàn dị dạng động tĩnh mạch não với N-BCA (Histoacryl)

Đề tài do các tác giả Phạm Hồng Đức, Phạm Minh Thông (khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện Bạch Mai) thực hiện nhằm đánh giá tỷ lệ thành công ban đầu của gấy tắc hoàn toàn dị dạng động tĩnh mạch não (DDĐTMN) bằng Hystoacryl (n-CBA) qua đường can thiệp nội mạch tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện Bạch Mai.

Mục đích điều trị can thiệp nội mạch gồm gây tắc hoàn toàn, giảm kích thước ổ dị dạng trước ngoại khoa lấy bỏ hoặc phẫu thuật quang tuyến, gây tắc làm giảm nguy cơ biến chứng. Tiêu chuẩn vàng của gây tắc khỏi là tắc hoàn toàn và vĩnh viễn ổ dị dạng, với hồi phục dòng chảy bình thường của các động mạch bị cướp máu và bảo tồn các tĩnh mạch dẫn lưu.

Nghiên cứu tiến hành trong thời gian từ 5/2007 - 8/2007 với 150 bệnh nhân DDĐTMN, trong đó có 44 DDĐTMN được rút khỏi hoàn toàn, trên chụp mạch chứng tỏ không còn hình ảnh ổ dị dạng hoặc dòng chảy thông. Kỹ thuật gây tắc bằng n-BCA.
Kết quả, tuổi trung bình của 44 bệnh nhân được gây tắc hoàn toàn bằng n-CBA là 28,2 tuổi, tổng cộng 57 lần được can thiệp gây tắc hoàn toàn. Tỷ lệ điều trị khỏi hoàn toàn DDĐTMN bằng phương pháp gây tắc nội mạch với n-BCA là 27,3%. Các tổn thương AVM nhỏ dưới 3 cm, phận độ Stepzler-Martin thấp, nằm trong tiêu chuẩn lựa chọn điều trị ưu tiên cho chỉ định gây tắc mạch khỏi hoàn toàn.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả