SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết hợp phần mềm Mike và mô hình kinh tế môi trường đánh giá thiệt hại do dầu tràn trên vùng biển Việt Nam

Đề tài do NCS. Nguyễn Thị Thái Hòa, PGS.TSKH Bùi Tá Long (Viện Môi trường và tài nguyên, ĐHQG TP.HCM) thực hiện.
Vùng biển Việt Nam là nơi tập turng các mỏ dầu khí đang hoạt động với cường độ cao. Hoạt động thăm dò, khai thác và xuất nhập khẩu diễn ra nhộn nhịp trên nhiều vùng biển trải dài của đất nước, do đó nguy cơ xảy ra các sự cố tràn dầu là rất cao. Thực tế, từ năm 1997 đến nay nước ta có hơn 50 tai nạn tràn dầu, trung bình mỗi năm có hơn ba tai nạn và phần lớn các vụ tai nạn chưa được bồi thường. Từ đó cho thấy, nhu cầu cần thiết có công cụ mô phỏng ô nhiễm tin cậy để hỗ trợ công tác ứng cứu, đồng thời có thể đánh giá nhanh thiệt hại xảy ra, làm cơ sở buộc bên gây sự cố có trách nhiệm bồi thường với những tổn thất do sự cố gây ra.
Kết quả của công trình này cho thấy tính khả thi và hiệu quả kết hợp phần mềm Mike và mô hình kinh tế môi trường đánh giá thiệt hại do dầu tràn trên vùng biển Việt Nam, hỗ trợ công tác ứng cứu dầu tràn và xác định thiệt hại làm cơ sở để bên gây sự cố phải bồi thường. Để kết quả có độ tin cậy cao hơn và có tính pháp lý rất cần nguồn dữ liệu về địa hình, khí tượng thủy văn… được đo đạc và khảo sát kỹ, cũng như cần có những nghiên cứu bổ sung về tác động của tai nạn tràn dầu đến các mặt kinh tế xã hội văn hóa và môi trường của vùng tiếp nhận để xây dựng được bộ số liệu phù hợp với điều kiện Việt Nam.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 3/2011)

Các tin khác: