SpStinet - vwpChiTiet

 

Kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh

Tác giả Trịnh Duy Linh, Trần Thị Mai Phương và cộng sự ở Viện Chăn nuôi tiến hành nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP-modified atmosphere packaging). Công nghệ MAP có thể khắc phục những hạn chế của công nghệ bảo quản đông lạnh, nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Thịt gà trong các thí nghiệm nghiên cứu được đưa vào túi PA (polyamit) sau đó đóng gói bằng máy đóng gói khí quyển điều chỉnh và xác định tỷ lệ CO2, N2 thích hợp, xác định thời gian bảo và mức nhiệt độ thích hợp.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ CO2 và N2 thích hợp nhất sử dụng để bao quản thịt gà bằng phương pháp MAP là 70% CO2 và 30% N2. Với phương pháp MAP, thịt gà tươi (lườn gà) có thể bảo quản được 6 ngày ở nhiệt độ 8-100C và 18 ngày ở nhiệt độ 0-40C mà vẫn đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình này có thể đưa vào sản xuất thử nghiệm để tiến tới áp dụng rộng rãi.
LV (nguồn: TC KHCN chăn nuôi, số 52-2015)

Các tin khác: