SpStinet - vwpChiTiet

 

Kế hoạch hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ

Trong giai đoạn 2011 – 2015, ASEAN sẽ xây dựng Cổng thông tin điện tử ASEAN về sở hữu trí tuệ (ASEAN IP Portal); cũng như các biện pháp thúc đẩy việc tạo ra và thương mại hóa các đối tượng sở hữu trí tuệ...

Nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ giữa các nước ASEAN (AWGIPC) vừa tổ chức phiên họp đặc biệt tại Manila, Philippines. Cuộc họp trên nhằm thảo luận và xây dựng kế hoạch hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ (SHTT) giai đoạn 2011 – 2015.
Tham dự phiên họp trên có đại diện các cơ quan SHTT các nước ASEAN. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Phạm Phi Anh dẫn đầu.
Trên cơ sở các ưu tiên trong chính sách phát triển hệ thống SHTT của các nước ASEAN, cuộc họp đã xác định các mục tiêu phát triển hệ thống SHTT của ASEAN đưa vào kế hoạch hành động ASEAN về SHTT trong giai đoạn 2011 – 2015, bao gồm công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức công chúng và doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ; trao đổi và tiếp cận thông tin sở hữu trí tuệ, xây dựng Cổng điện tử ASEAN về SHTT (ASEAN IP Portal); cũng như các biện pháp thúc đẩy việc tạo ra và thương mại hóa SHTT…
Cuộc họp đã phân công các nước làm đầu mối chủ trì, đề xuất các hoạt động hợp tác cụ thể cho từng lĩnh vực để báo cáo và thảo luận tại cuộc họp AWGIPC lần thứ 34, được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam, vào tháng 10/2010, tiến tới hoàn tất việc xây dựng Kế hoạch hành động ASEAN về SHTT giai đoạn 2011 - 2015.

QA (baodatviet.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả