SpStinet - vwpChiTiet

 

ISO 9004 - Chìa khóa cho thành công bền vững của doanh nghiệp

Vì sao có những tổ chức có thể tồn tại đến hàng trăm năm trong khi có những tổ chức khác chỉ có thể tồn tại trong năm phút? Chìa khóa ở đây là tạo dựng thành công lâu dài. ISO 9004 cung cấp các chỉ dẫn giúp doanh nghiệp đạt được “thành công bền vững”. Công tác soát xét tiêu chuẩn này đang bước sang giai đoạn quan trọng.

ISO 9004 Quản lý chất lượng - Chất lượng của một tổ chức - Chỉ dẫn để đạt được thành công bền vững, hiện đang được soát xét lại và đang tiến đến khâu Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (DIS). Điều này có nghĩa là các đơn vị có quan tâm có thể trình góp ý về dự thảo trước khi nó được chính thức công bố vào năm 2018.

Tiêu chuẩn cung cấp một khung làm việc dựa trên cách tiếp cận về quản lý chất lượng, trong đó, một tổ chức có thể đạt thành công tiếp diễn thông qua việc xác định các điểm mạnh và điểm yếu, và các cơ hội cải thiện hoặc thay đổi. Nó đưa ra chỉ dẫn cho phép nâng cao chất lượng tổng thể của một tổ chức thông qua cải thiện “độ chín” của tổ chức đó ở các khía cạnh: chiến lược, lãnh đạo, nguồn lực, và quy trình.

Nigel Croft, Chủ tịch của ban kỹ thuật chịu trách nhiệm soát xét tiêu chuẩn ISO 9004 (ISO/TC 176/SC 2) cho biết: “Phiên bản mới của ISSO 9004 củng cố và phát triển các chỉ dẫn của phiên bản năm 2009 và sẽ giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất tổng thể của mình thông qua phát huy toàn bộ năng lực của hệ thống quản lý chất lượng.”

“Trong khi ISO 9001 tập trung vào cung cấp niềm tin vào khả năng đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mang tính nhất quán và hợp chuẩn của tổ chức, ISO 9004 hướng đến cung cấp niềm tin vào bản thân tổ chức và sụ thành công bền vững xét trong dài hạn của tổ chức. Nó sẽ giúp tổ chức nhận diện và cân bằng các nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng với các nhu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan trong một môi trường kinh doanh phức tạp, yêu cầu cao và luôn biến đổi.”

ISO 9004 không được thiết kế để được chứng nhận, tuy nhiên tiêu chuẩn này có cung cấp công cụ tự đánh giá cho phép các tổ chức có thể đánh giá “độ chín” của các yếu tố khác nhau trong hệ thông, cũng như xác định và ưu tiên hóa các khu vực tiềm năng phát triển. Nó sẽ giúp các tổ chức vươn lên một tầm cao mới, vượt xa hơn ISO 9001 bằng cách nhằm đến các vấn đề như sự hợp lý và việc triển khai các chiến lược, chính sách và mục tiêu trong bối cảnh rộng lớn hơn như tầm nhìn, giá trị, nhiệm vụ và văn hóa của tổ chức.

Bản soát xét của ISO 9004 dự kiến ban hành vào năm 2018.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: