SpStinet - vwpChiTiet

 

ICT Index cho nông thôn và ứng dụng đánh giá ở Việt Nam

Nhóm tác giả Trần Thiện Chính, Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Đồng… (Học viện Công nghệ BCVT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn BCVT Việt Nam) nghiên cứu giới thiệu một mô hình toán học mới áp dụng để xây dựng chỉ số công nghệ thông tin truyền thông (ICT Index) cho nông thôn Việt Nam.

Nhóm tác giả đề xuất mô hình toán học ICT Index cho nông thôn nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng, khả năng hấp thụ và ứng dụng ICT đã được phát triển và áp dụng cho 6 vùng nông thôn của nước ta.

Tuy nhiên, thực tế, các dữ liệu tính toán với mô hình các địa phương/vùng là rất lớn và luôn có những sai số nhất định trong thu thập, tính toán dữ liệu. Do vậy, tính toán khoảng tin cậy cho các ICT Index là vô cùng quan trọng và cần thiết. Với độ tin cậy hay các sai số cho trước, chúng ta sẽ chỉ ra một khoảng tin cậy đủ chính xác cho các chỉ số ICT, hay các cận dưới tối thiểu và cận trên tối đa của ICT Index từng địa phương/vùng nông thôn. Với mô hình đánh giá này, các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước có thể đề xuất ưu tiên đầu tư và chính sách phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng và phát triển ứng dụng ICT ở địa phương/vùng. Tuy nhiên, ICT Index sẽ thiết thực hơn nếu tính toán được các khoảng đủ tin cậy cho ICT Index của địa phương trong cả nước khi mà các hệ số giá trị trung bình của các điểm số yếu tố có sự thay đổi. Đây là một câu hỏi mở cần cho xây dựng mô hình toán học hoàn chỉnh dạng động để tính toán ICT Index cho nông thôn.

ICT Index được nhóm nghiên cứu đánh giá cho 6 vùng nông thôn đặc trưng là Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc.
LV (nguồn: TC KH&CN các trường đại học kỹ thuật, số 97-2013)

Các tin khác: