SpStinet - vwpChiTiet

 

ICDREC và "cái duyên" với công nghệ vi mạch

Ra đời mới chỉ hơn 3 năm khi ngành công nghệ vi mạch còn khá non trẻ, những gì ICDREC (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch - Đại học Quốc gia TP.HCM) đã và đang làm được hứa hẹn sẽ là hạt nhân xây dựng một ngành công nghiệp mới - ngành thiết kế vi mạch tại Việt Nam. Những con chip do ICDREC nghiên cứu thiết kế đã chứng minh, chúng ta có thể làm chủ công nghệ vi mạch để bước vào nền công nghiệp công nghệ cao: sản xuất chip.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả