SpStinet - vwpChiTiet

 

IAEA và Việt Nam ký kết Khung chương trình quốc gia 2010 - 2015 (CPF)

Trong thời gian tổ chức cuộc họp giữa đoàn công tác liên bộ của Việt Nam với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về Xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tại Viên (Cộng hoà Áo) từ ngày 21 -25/02/2011, Lễ ký kết Khung chương trình quốc gia 2010 - 2015 (Country Programme Framework - CPF) giữa Việt Nam và IAEA đã diễn ra trang trọng vào chiều ngày 22/2/2011.
 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến và Phó tổng giám đốc IAEA Kwaku Aning đã đại diện cho 2 bên ký kết văn bản quan trọng này. Tham dự và chứng kiến Lễ ký kết còn có: Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Năng lượng nguyên tử; Ông Ngô Đặng Nhân - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Ông Vương Hữu Tấn - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Ông Dương Quang Thành - Phó Tổng giám đốc EVN; Ông Nguyễn Bá Sơn - Đại sứ của Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam và lãnh đạo các ban kỹ thuật của IAEA.
Có 8 dự án quốc gia (VIE) sẽ được thực hiện trong khuôn khổ CPF, trong đó có một số dự án liên quan trực tiếp đến điện hạt nhân như: phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, phát triển cơ sở hạ tầng an toàn hạt nhân cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử...
Cùng với việc xây dựng bản Kế hoạch tổng thể (Integrated Master Plan - IMP) phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân cho Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015, Lễ ký kết CPF là một bước tiến quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa IAEA và Việt Nam trong nghiên cứu, triển khai và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình ở Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực điện hạt nhân.
 
TN (Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả