SpStinet - vwpChiTiet

 

Hướng dẫn thiết kế các công trình xử lý nước thải tại chỗ cho hộ gia đình và khu dân cư đô thị

Với mục đích biên soạn, hướng dẫn, thiết kế các công trình xử lý nước thải tại chỗ cho hộ gia đình và khu dân cư đô thị, giúp cho các nhà thiết kế, các nhà quản lý, các hộ gia đình có được phương pháp thiết kế đúng, bảo đảm công trình an toàn… GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, hội Môi trường Xây dựng Việt Nam đã thực hiện đề tài “Hướng dẫn thiết kế các công trình xử lý nước thải tại chỗ cho hộ gia đình và khu dân cư đô thị”.

Kết cấu đề tài gồm có các nội dung cơ bản sau:
-Quy định việc áp dụng các công trình xử lý nước thải tại chỗ cho những khu dân cư mà ở đó hệ thống thoát nước thải tại chỗ có thể là chung hay riêng với thoát nước mưa hay nước thải sản xuất;
-Hướng dẫn thiết kế đối với các công trình xử lý nước thải gồm: bể lắng 2 vỏ, bể thu dầu mỡ, bãi lọc và bãi tưới, bể lọc bằng cát sỏi, giếng thấm, hào lọc và bãi lọc ngầm…; Vật liệu được sử dụng phổ biến để xây dựng các công trình xử lý tại chỗ là gạch, vữa, xi măng hay bêtông cốt thép đổ tại chỗ. Trong nhiều trường hợp có thể xây dựng bằng các vật liệu rẻ tiền hoặc vật liệu tái chế từ chất thải rắn, thậm chí bằng đất.
Đề tài đã được hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ xây dựng đánh giá loại xuất sắc.

BH (Theo Tạp chí thông tin KHCN & KHCNXD, số 23/T12/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả