SpStinet - vwpChiTiet

 

Họp tổng kết công tác năm 2008 và kế hoạch triển khai Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Ngày 20/01/2009, Bộ KH&CN đã tổ chức họp tổng kết công tác năm 2008 và thống nhất kế hoạch triển khai Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (Chương trình) năm 2009.

Tham dự cuộc họp gồm có: Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Quốc Thắng- Trưởng ban chỉ đạo Chương trình, đại diện các Bộ, ngành liên quan như Văn Phòng Chính Phủ, Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và đại diện các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN: Vụ Pháp Chế, Vụ Kế Hoạch Tài Chính, Quỹ VIFOTECH…
Trong năm 2008, Bộ KH&CN đã tuyển chọn, phê duyệt triển khai 43 dự án liên quan đến các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có 11 dự án thuộc lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến về sở hữu trí tuệ, 07 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, 09 dự án thuộc lĩnh vực xây dưng, quản lý và phát triển nhãn hiệu và 04 dự án thuộc các lĩnh vực khác.
Tại buổi họp, các đại biểu đều nhất trí rằng, nhìn chung các nhiệm vụ đã được tổ chức theo đúng chương trình và kế hoạch do Ban Chỉ đạo phê duyệt, song vẫn còn một số tồn tại như: Số lượng các dự án đủ điều kiện để tuyển chọn thực hiện còn thấp, thủ tục thẩm định hồ sơ còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân năm 2008 và kế hoạch năm 2009, một số nội dung chưa có dự án được phê duyệt cho triển khai trên thực thế hoặc chưa có nhiều dự án thực hiện như mong muốn... Để giải quyết được những vấn đề này, cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tham gia Chương trình, đưa nội dung bảo vệ tài sản trí tuệ vào các trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức về lĩnh vực này; tăng cường tư vấn, hướng dẫn xây dựng dự án; phổ biến, nhân rộng kết quả thực hiện dự án do Trung ương trực tiếp quản lý thông qua triển khai và nhân rộng tại các địa phương.
Về kế hoạch năm 2009, ngoài các hoạt động chung như tư vấn hướng dẫn các tổ chức tham gia Chương trình và duy trì cập nhật thông tin trên trang tin điện tử www.hotrotuvan.com.vn.., Chương trình sẽ kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán các dự án thuộc Chương trình; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và phê duyệt bổ sung Danh mục các dự án đăng ký thực hiện trong 2 năm 2009-2010; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và tư vấn theo yêu cầu của địa phương và doanh nghiệp.

Trung Tâm Tin Học- Bộ KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả