SpStinet - vwpChiTiet

 

Họp Tổ công tác liên bộ về các điều ước quốc tế liên quan đến hạt nhân

Ngày 27/4/2011, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra cuộc họp của Tổ công tác liên bộ về các điều ước quốc tế liên quan đến hạt nhân. TS. Ngô Đặng Nhân - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN), Tổ phó Tổ công tác đã chủ trì cuộc họp.
  

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tổ công tác là đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao.
Tại cuộc họp lần này, Tổ công tác tập trung thảo luận về việc tham gia Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân (Công ước BVTT). Các thành viên của Tổ đều nhất trí, việc tham gia và thực hiện đầy đủ Công ước BVTT và các công ước, điều ước khác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử không những tạo điều kiện tốt hơn cho việc triển khai Dự án điện hạt nhân (ĐHN) của Việt Nam, nâng cao uy tín quốc gia, tạo sự tin cậy với các đối tác trong đàm phán, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, mà còn góp phần bảo đảm hành lang pháp lý quốc tế cho Việt Nam trong quá trình phát triển ĐHN.
Các thành viên Tổ công tác cũng có những ý kiến, trao đổi về lộ trình tham gia, quyền và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia, trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành.
Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân là văn kiện pháp lý quốc tế duy nhất về vấn đề bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân, có hiệu lực từ ngày 8/12/1987 và được sửa đổi, bổ sung vào tháng 7/2005. Công ước thiết lập những biện pháp liên quan tới ngăn chặn, phát hiện và trừng phạt những vi phạm liên quan đến vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân. Đã có 145 quốc gia tham gia Công ước, đa số là những quốc gia đang có nhà máy ĐHN, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và có kế hoạch xây dựng nhà máy ĐHN. Phần sửa đổi của Công ước hiện có 45 quốc gia phê chuẩn.
Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả