SpStinet - vwpChiTiet

 

Hợp tác Xử lý môi trường tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày 15/12/2010, Ban quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) Hoà Lạc đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Môi trường Đô thị về việc phối hợp xử lý môi trường cho Khu CNC Hoà Lạc.

Sau khi trao đổi, hai bên đã đi đến thống nhất trong việc hợp tác xử lý chất thải, rác thải tại Khu CNC Hoà Lạc. Theo đó, Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Môi trường Đô thị sẽ hợp tác cùng nhau xử lý môi trường tại Khu CNC Hoà Lạc, góp phần xây dựng Khu CNC Hoà Lạc trở thành Khu Công nghệ sinh thái môi trường. Công nghệ được sử dụng trong việc xử lý rác thải, nước thải và môi trường tại Khu CNC Hoà Lạc phải là công nghệ tiên tiến.
Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Môi trường Đô thị giao cho ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban và Hồ Trí Dũng, Phó Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

QA (Nguồn: Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả