SpStinet - vwpChiTiet

 

Hợp tác xây dựng Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc trong thời gian qua đối với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về KH&CN, đặc biệt về chương trình hợp tác với Hàn Quốc thành lập một Viện nghiên cứu KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (V - KIST) theo mô hình KIST tại Việt Nam.
 

Theo đó, với mô hình tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của KIST phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, V - KIST sẽ giúp Việt Nam tranh thủ được những thế mạnh của Hàn Quốc nhằm tăng cường tiềm lực KH&CN, đáp ứng được nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước.

Cũng theo Bộ trưởng, KIST là một trong những viện nghiên cứu đa ngành hàng đầu thế giới với nghiên cứu cơ bản đạt trình độ quốc tế, đồng thời, các hướng nghiên cứu định hướng ứng dụng đều đạt tầm của một viện nghiên cứu quốc gia, đã tạo ra những công nghệ quan trọng, hiện đại và rất cần thiết cho sự phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi tiếp, ông Kil Choo Moon cho biết, mục tiêu cơ bản nhất của KIST là nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, có tính sáng tạo cao để thúc đẩy KH&CN, phổ biến các kết quả và thành tựu nghiên cứu vào xã hội. Trong giai đoạn triển khai bước đầu của dự án, KIST và Việt Nam sẽ thành lập một nhóm công tác nhằm trao đổi, cùng xây dựng dự án khả thi. Phía Hàn Quốc sẽ cung cấp ODA cho Việt Nam để đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị nghiên cứu, phối hợp triển khai các nghiên cứu chung trong lĩnh vực KH&CN, trao đổi các nhà nghiên cứu và chuyển giao công nghệ để phát triển các ngành công nghệ công nghiệp chiến lược.

Được biết, nhằm thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ KH&CN trong chuyến thăm cấp cao tới Hàn Quốc tháng 3/2012 về chủ trương hợp tác với Hàn Quốc thành lập một viện KH&CN theo mô hình KIST tại Việt Nam, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng V - KIST tại Việt Nam. Dự kiến dự án này sẽ được triển khai tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong thời gian tới.
 
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả