SpStinet - vwpChiTiet

 

Hợp tác toán học Việt - Pháp

Hội nghị phối hợp Toán Việt - Pháp vừa kết thúc tại Huế. Đây là một hội nghị quốc tế trong ngành toán có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có GS. J.C. Yoccoz và GS.Ngô Bảo Châu.
 
GS Ngô Bảo Châu tại Hội nghị phối hợp Toán Việt - Pháp

GS Ngô Bảo Châu cho biết, một điểm sáng trong hợp tác toán học Việt - Pháp hiện nay là việc thành lập Phòng thí nghiệm kết hợp quốc tế (LIA) phụ thuộc vào Trung tâm Nghiên cứu khoa học pháp (CNRS). Phòng thí nghiệm này, hoạt động với kinh phí của Pháp, sẽ duy trì và kiến thiết thêm các hoạt động hợp tác nghiên cứu và đào tạo toán học ở mức cao học và tiến sĩ. Viện Nghiên cứu cao cấp về toán sẽ phối hợp chặt chẽ với Phòng thí nghiệm nhằm phát triển hợp tác quốc tế trong những công việc này.

Theo GS. Ngô Bảo Châu, bên cạnh việc duy trì những hướng nghiên cứu truyền thống ở Việt Nam, tổ chức những nhóm nghiên cứu có hướng mới, lôi cuốn sự tham gia của nhiều nhà khoa học nước ngoài và Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài cộng tác với các nhà khoa học đang làm việc ở Việt nam, là mô hình mà Viện Nghiên cứu cao cấp về toán chọn để nâng cao vị trí của toán học Việt Nam.
 
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả