SpStinet - vwpChiTiet

 

Hợp tác chặt chẽ để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp

Đó là chủ đề của buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra vào ngày 07/3/2012 tại trụ sở Bộ KH&CN. Tham dự có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nghiêm Vũ Khải, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu cùng đại diện lãnh đạo các vụ chức năng của hai Bộ.
  

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau rà soát lại các hoạt động phối hợp trong triển khai xây dựng các chính sách KH&CN; lựa chọn, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp để rút ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đưa ra định hướng trong thời gian tới. Đối với các chương trình đã được thực hiện từ các giai đoạn trước, điển hình như Chương trình Nông thôn miền núi, Bộ KH&CN sẽ đôn đốc các Sở KH&CN địa phương phối hợp một cách chặt chẽ với bộ phận khuyến nông trên địa bàn qua những hoạt động chung nhằm tuyên truyền về các tiến bộ KH&CN cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các mô hình thực sự hiệu quả, tận dụng được mọi điều kiện (tự nhiên, xã hội) và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Đối với các chương trình sẽ thực hiện (như: Chương trình công nghệ cao, các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015, Chương trình các sản phẩm trọng điểm quốc gia, Chương trình xây dựng nông thôn mới…), hai bên cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm lựa chọn trúng và triển khai tốt các nhiệm vụ KH&CN để nâng cao chất lượng giống cây, con cũng như phục vụ cho việc bảo quản, chế biến mang lại giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm nông sản, tránh được sự chồng chéo và tận dụng được nguồn lực.
Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải khẳng định rằng, để thúc đẩy hiệu quả hơn hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp cần có sự cộng tác hết sức chặt chẽ, chủ động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và tài chính cho hoạt động KH&CN, cho tới việc lựa chọn được các nhiệm vụ phù hợp để đặt hàng các nhà khoa học cũng như phối hợp các nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN này… Cuối buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ có các buổi làm việc thường xuyên tập trung vào từng vấn đề cụ thể trong thời gian tới.
Nguồn:  Tạp chí Hoạt động Khoa học

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả