SpStinet - vwpChiTiet

 

Họp Ban tổ chức xét tặng Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ

Ngày 09/4/2012, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ban tổ chức xét tặng Giải thưởng báo chí về KH&CN năm 2012 đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ KH&CN- Trưởng Ban tổ chức Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.
  

Tại buổi làm việc, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN- cơ quan thường trực của Ban tổ chức giải thưởng đã báo cáo tình hình triển khai giải thưởng trong quý I, dự kiến kế hoạch triển khai giải thưởng cả năm 2012 và xin ý kiến góp ý của các thành viên Ban tổ chức về một số văn bản liên quan đến giải thưởng.
Các thảo luận của đại biểu cơ bản đều nhất trí với các dự thảo của cơ quan thường trực; một số ý kiến bổ sung nhằm chi tiết hơn về kế hoạch tổ chức và Quy chế làm việc của Hội đồng sơ tuyển.
Dự kiến tháng 4/2012, Hội đồng Sơ tuyển sẽ làm việc và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc trong quý I/2012.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có giải báo chí chuyên ngành cho lĩnh vực KH&CN. Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về KH&CN. Ngoài ra, giải thưởng còn tạo động lực nhằm khuyến khích các phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về KH&CN, góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của KH&CN trong thời kỳ hội nhập và phát triển,...
Trước đó, ngày 29/12/2011, Ban tổ chức giải thưởng đã tổ chức Lễ phát động Giải thưởng báo chí về KH&CN với sự tham gia của hơn 250 đại biểu đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí và đầu mối truyền thông của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả